Monday, January 22, 2018 ปรับขนาดตัวหนังสือ :
/ Login 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
Viewing Category

Current Articles | Categories | Search

การแข่งขันโบว์ลิ่งสมาคมอัสสัมชัญ วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560
:: 97 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป

 

Read More..
การจัดงาน OMAC NET WORKS PARTY( ICT) ครั้งที่ 3
:: 119 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป

 

Read More..
แจ้งข่าวการเสียชีวิต คุณวีระเกียรติ อังคทะวานิช อัสสัมชนิก รุ่น 2494
:: 382 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป

 

Read More..
รูปงานวันประชุมสมาคมอัสสัมชัญ วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560
:: 347 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป

 

Read More..
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "ASSUMPTION BOWLING 2016"
:: 511 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป

 

Read More..
พิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.(พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์ วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.30 น. ณ เมรูหลวงหน้าพลับบพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
:: 513 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป

 

Read More..
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีณาปนกิจ คุณแม่กิมเกียว แซ่อื้อ คุณแม่ คุณชัยวัฒน์ วงศ์ศรีชนาลัย กรรมการสมาคมอัสสัมชัญ (ประธานปฏิคม) วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ วัดธาตุทอง
:: 454 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป

 

Read More..
สมาคมอัสสัมชัญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่กิมเกียว แซ่อื้อ คุณแม่ คุณชัยวัฒน์ วงศ์ศรีชนาลัย กรรมการสมาคมอัสสัมชัญ (ประธานปฏิคม)
:: 452 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป

 

Read More..
ร่วมแสดงความยินดีพิธีฉลองศาสนนาม นักบุญเปโตร อัครสาวก องค์อุปถัมภ์ของ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
:: 417 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป

 

Read More..
สมาคมอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมสวดพระอ๓ิธรรม พันเอก(พิเศษ) ถนัด คอมันตร์
:: 586 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป

 

Read More..
Previous Page | Next Page
Copyright © 2009 by Assumption Association