Thursday, August 16, 2018 ปรับขนาดตัวหนังสือ :
/ Login 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรมสมาคมฯ

Current Articles | Categories | Search

ขอเชิญ อัสสัมชนิกทุกรุ่น ร่วมการแข่งขัน ACA GOLF FRIENDLYL MATHC # 1
:: 22 Views :: ข่าวเด่นสมาคมอัสสัมชัญ

 

Read More..
สมาคมอัสสัมชัญและโรงเรียนอัสสัมชัญเข้าร่วมไว้อาลัย พิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีอำลาแด่ผู้ล่วงลับ นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ บิดาของ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ อัสสัมชนิกดีเด่น อสช 23038 รุ่น 90/2516
:: 42 Views :: ข่าวเด่นสมาคมอัสสัมชัญ

 

Read More..
ขอเรียนเชิญประธานรุ่น อัสสัมชนิกทุกรุ่น ร่วมงานเลี้ยง ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 256 ลงทะเบียน เวลา 17.00 น. ณ ห้อง Winning Post ชั้น 3 ราชกรีฑาสโมสร (RBSC) ถนนอังรีดูนังต์
:: 81 Views :: ข่าวเด่นสมาคมอัสสัมชัญ

 

Read More..
พิธีทำบุญ 4 ศาสนา ครบรอบการก่อตั้งสมาคมอัสสัมชัญ 114 ปี
:: 73 Views :: ข่าวเด่นสมาคมอัสสัมชัญ

 

Read More..
ขอเรียนเชิญอัสสัมชนิกร่วมพิธีทำบุญครบรอบการก่อตั้งสมาคมอัสสัมชัญ 114 ปี
:: 69 Views :: ข่าวเด่นสมาคมอัสสัมชัญ

 

Read More..
สมาคมอัสสัมชัญ ขอเรียนอัสสัมชนิกรุ่นต่างๆ ร่วมรับประทานอาหารกลาง กับครูเกษียณและครูอาวุโส
:: 74 Views :: ข่าวเด่นสมาคมอัสสัมชัญ

 

Read More..
การดำเนินงานของคณะกรรมการชุดใหม่
:: 110 Views :: ข่าวเด่นสมาคมอัสสัมชัญ

 

Read More..
พิธีทำบุญและรดน้ำดำหัว ครูเกษียณครูอาวุโส วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561
:: 161 Views :: ข่าวเด่นสมาคมอัสสัมชัญ

 

Read More..
คณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญ 15 ท่าน ได้รับการเลือกตั้ง จากที่ประชุมใหญ่ 17 มี.ค. 2561
:: 166 Views :: ข่าวเด่นสมาคมอัสสัมชัญ

 

Read More..
ขอเชิญชวน สมาชิกของสมาคมอัสสัมชัญ ร่วมการเลือกตั้งกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ ชุดใหม่ ประจำปี 2561-2563
:: 172 Views :: ข่าวเด่นสมาคมอัสสัมชัญ

 

Read More..
Previous Page | Next Page
Hover here, then click toolbar to edit content
Copyright © 2009 by Assumption Association