Sunday, October 21, 2018 ปรับขนาดตัวหนังสือ :
/ Login 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรมสมาคมฯ

Current Articles | Categories | Search

งานสังสรรค์ครูเกษียณ วันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค. 2561
:: 43 Views :: กิจกรรมสังสรรค์ครูเกษียณ

 

Read More..
สมาคมอัสสัมชัญจัดเลี้ยงอาหารกลางวันครูเกษียณและครูอาวุโส เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003
:: 82 Views :: กิจกรรมสังสรรค์ครูเกษียณ

 

Read More..
ขอเชิญอัสสัมชนิกรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับครูเกษียณและครูอาวุโส จัดโดยสมาคมอัสสัมชัญและโรงเรียนอัสสัมชัญในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003
:: 89 Views :: กิจกรรมสังสรรค์ครูเกษียณ

 

Read More..
สมาคมอัสสัมชัญและโรงเรียนอัสสัมชัญจัดเลี้ยงอาหารกลางวันครูเกษียณและครูอาวุโสพร้อมร่วมอวยพรภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พิธีฉลองศาสนนาม โอกาสสมโภชนักบุญเปโตร อัครสาวก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
:: 108 Views :: กิจกรรมสังสรรค์ครูเกษียณ

 

Read More..
ขอเชิญอัสสัมชนิกร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับครูเกษียณ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003
:: 114 Views :: กิจกรรมสังสรรค์ครูเกษียณ

 

Read More..
คณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญ ได้จัดงานสังสรรค์ครูเกษียณ วันเสาร์ที่26 พ.ค. 2561
:: 124 Views :: กิจกรรมสังสรรค์ครูเกษียณ

 

Read More..
งานสังสรรค์ครูเกษียณ วันพฤหัสบดีที่ 31 ส.ค. 2560
:: 380 Views :: กิจกรรมสังสรรค์ครูเกษียณ

 

Read More..
เชิญอัสสัมชนิกร่วมสังสรรค์ครูเกษียณ ประจำเดือนวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
:: 342 Views :: กิจกรรมสังสรรค์ครูเกษียณ

 

Read More..
เชิญอัสสัมชนิกร่วมงานสังสรรค์ครูเกษียณ วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
:: 371 Views :: กิจกรรมสังสรรค์ครูเกษียณ

 

Read More..
เชิญอัสสัมชนิกร่วมสังสรรค์ครูเกษียณ วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560
:: 331 Views :: กิจกรรมสังสรรค์ครูเกษียณ

 

Read More..
Previous Page | Next Page
Hover here, then click toolbar to edit content
Copyright © 2009 by Assumption Association