Tuesday, October 26, 2021 ปรับขนาดตัวหนังสือ :
/ Login 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : AC PTA
ข่าว AC PTA
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ “ ลูกศิษย์ดูแลสุขภาพครู "
ขอเชิญอัสสัมชนิกร่วมสนับสนุนโครงการ “ ลูกศิษย์ดูแลสุขภาพครู "  โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ  ได้จัดทำโครงการเพื่อสวัสดิการครูปัจจุบันของโรงเรียนอัสสัมชัญ อ่านต่อที่นี่..
เยี่ยมโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา(กิจกรรมฉลองในโอกาสโรงเรียนอัสสัมชัญครบ125ปี แห่งการก่อตั้ง)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญและสมาคมอัสสัมชัญ  ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ  เพื่อฉลองในโอกาสที่โรงเรียนอัสสัมชัญครบ 125ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญครบ 125ปี แห่งการก่อตั้งในวันที่ ... อ่านต่อที่นี่..
คณะกรรมการสมาคมฯ เยี่ยมอาการป่วยคุณกฤษณะ วจีไกรลาศ
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญและคณะกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ เข้าเยี่ยมอาการป่วยคุณกฤษณะ  วจีไกรลาศ กรรมการสมาคมฯ ซึ่งได้เข้ารับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ ที... อ่านต่อที่นี่..
พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลสี่เส้า วันที่ 30 มกราคม 2553
ผลการแข่งขันฟุตบอลสี่เส้า เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2553 ณ โครงการอัสสัมชัญ แคมปัสพระราม 2 ทีมชนะเลิศ  ได้แก่  ทีมครูโรงเรียนอัสสัมชัญ  ทีมรองอันดับที่ 1 ได้แก่  ทีม AC Classic(ศิษย์เก... อ่านต่อที่นี่..
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณให้กับสมาคมอัสสัมชัญ
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ นำโดย ดร.รักษ์  อุณหโภคา, คุณชัยวัฒน์  วงศ์ศรีชนาลัย และ คุณกฤษณะ  วจีไกรลาศ มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณให้กับสมาค... อ่านต่อที่นี่..
เดินการกุศลเพื่อระลึกถึงพระคุณมาสเตอร์บรรณา ชโนดม
เดินการกุศลเพื่อระลึกถึงพระคุณมาสเตอร์บรรณา  ชโนดม ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนอัสสัมชัญ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2552 เวลา 07.00 น. ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ อ่านต่อที่นี่..
คณะกรรมการด้านการศึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ สมาคมอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญ เยี่ยมชมเรือ Doulos
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ สมาคมอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกันจัดกิจกรรมงานเฉลิมฉลองครบ 125 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยคณะกรรมการด้านการศึกษาดูงาน กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อไปเยี่ยมชมเรือห้อ... อ่านต่อที่นี่..
Copyright © 2009 by Assumption Association