Tuesday, October 26, 2021 ปรับขนาดตัวหนังสือ :
/ Login 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : สถานที่
สถานที่

อัตราค่าสถานที่จัดงาน (ชมภาพเพิ่มเติม คลิก)
**อัสสัมชนิกใช้บริการสถานที่ได้รับส่วนลด 20%**

   
ค่าเช่าสถานที่
ชั้นบน 400 คน
ราคา 15,000 บาท (5 ชั่วโมง)

   

ค่าบริการห้องสนุกเกอร์

ชั่วโมงละ  120  บาท

(เฉพาะอัสสัมชนิก)

 


 

ติดต่อสอบถาม   :   คุณทัศนีย์    โทรศัพท์  0-2390-1062-3    

จันทร์ - เสาร์   เวลา 9.00 - 18.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์ / วันหยุดนักขัตฤกษ์)

                                 

ขอเชิญอัสสัมชนิกทุกรุ่นเข้ามาใช้บริการสถานที่เพื่อจัดงานเลี้ยงรุ่น / ประชุม / สัมมนา / สังสรรค์

สมาคมอัสสัมชัญมี อาหาร - เครื่องดื่ม จำหน่าย ..

Copyright © 2009 by Assumption Association