Sunday, June 26, 2016 ปรับขนาดตัวหนังสือ :
/ Login 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
Viewing Category

Current Articles | Categories | Search

คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ อุปนายกสมาคมอัสสัมชัญ AC รุ่น 2508 มอบเงิน 50,000 บาท
:: 1409 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป

                                                                  

     คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ อุปนายกสมาคมอัสสัมชัญ AC รุ่น 2508 รับมอบหนังสือ " สมุดภาพเหตุการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ " ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

Read More..
ดร. วัลลภ เจียรวนนท์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ สนับสนุนโครงการ "ลูกศิษย์ดูแลสุขภาพครู"
:: 1327 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป

                                                                 

ดร.รักษ์ อุณหโภคา และคุณกฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ  มอบโล่ห์ขอบคุณ

คุณวัลลภ  เจียรวนนท์ และสมาคมอัสสัมชัญ โดยมี คุณอำพล  รัตนสงวนวงศ์ เป็นผู้แทนรับมอบ  วันที่ 10 สิงหาคม 2553 
 
ณ สมาคมอัสสัมชัญ ในโอกาสสนับสนุนโครงการ "ลูกศิษย์ดูแลสุขภาพครู " จำนวน 20 ทุนๆละ 2,700 บาท  เป็นเงิน 54,000 บาท 


Read More..
หนังสือ “ สมุดภาพเหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒ โอกาส ปี ๒๕๕๓ ครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและครบรอบ ๑๑๗ ปี ของกรณีวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒
:: 1494 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป

 

Read More..
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2553 วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553 เวลา 17.30 น. ณ สมาคมอัสสัมชัญ ถนนพระราม 4
:: 863 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป

 

Read More..
ผู้แทนสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าฯ(CGA) ร่วมอวยพรวันเกิดเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณวัลลภ เจียรวนนท์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ และนายกสมาพันธ์ฯ กิตติมศักดิ์
:: 1620 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป

 

Read More..
งานสดุดีวีรชนในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ และแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “ สมุดภาพเหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ” วันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า
:: 973 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป
 
 
Read More..
สุขสันต์วันเกิด คุณวัลลภ เจียรวนนท์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ
:: 1581 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป

                                                               

         วันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ค. 2553 ณ สมาคมอัสสัมชัญ เป็นวันประชุมประจำเดือนสมาคมอัสัมชัญ คณะกรรมการสมาคมฯ ได้จัดวันคล้ายวันเกิดแบบง่ายๆ  ให้คุณวัลลภ เจียรวนนท์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ และคุณสงวน รัถการโกวิท ประธานชมรมคนรักษ์ป้อมพระจุลจอมเกล้า ได้มอบหนังสือ " สมุดภาพ ร.ศ. ๑๑๒ " ให้นายกสมาคมฯด้วย

             

             

Read More..
ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสพิธีฉลองศาสนนาม วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
:: 1047 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป

 

Read More..
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2553
:: 931 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป
สมาคมอัสสัมชัญกำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญประจำเดือนกรกฎาคม 2553
 
ในวันพฤหัสบดีที่  15  กรกฎาคม  2553  ณ สมาคมอัสสัมชัญ  ถนนพระรามสี่
                       
                ก่อนการประชุม  เริ่มตั้งแต่ เวลา 15.00 น.   ขอเชิญถ่ายภาพกรรมการ (ภาพเดี่ยว)
 
กรุณาเตรียม         -    เสื้อเบรเซอร์ สมาคมฯ  หรือสูทสีเข้ม  /  สีกรมท่า  หรือ  สีเทาเข้ม  หรือ  สีดำ
 
                                -    เนคไทสมาคมฯ     
               
                 เวลา 17.30 น.         รับประทานอาหาร
 
                 เวลา 18.30 น.         เริ่มประชุม
   
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการดังกล่าว
 
 
    
    

 

Read More..
ขอเชิญอัสสัมชนิกร่วมสนับสนุนโครงการ " ลูกศิษย์ดูแลสุขภาพครู " ดำเนินโครงการโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
:: 789 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป

 

ขอเชิญอัสสัมชนิกร่วมสนับสนุนโครงการ “ ลูกศิษย์ดูแลสุขภาพครู "  โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ  ได้จัด

ทำโครงการเพื่อสวัสดิการครูปัจจุบันของโรงเรียนอัสสัมชัญ

 

Read More..
Previous Page | Next Page
Copyright © 2009 by Assumption Association