Saturday, November 28, 2015 ปรับขนาดตัวหนังสือ :
/ Login 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
Viewing Category

Current Articles | Categories | Search

งานสดุดีวีรชนในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ และแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “ สมุดภาพเหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ” วันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า
:: 859 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป
 
 
Read More..
สุขสันต์วันเกิด คุณวัลลภ เจียรวนนท์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ
:: 1418 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป

                                                               

         วันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ค. 2553 ณ สมาคมอัสสัมชัญ เป็นวันประชุมประจำเดือนสมาคมอัสัมชัญ คณะกรรมการสมาคมฯ ได้จัดวันคล้ายวันเกิดแบบง่ายๆ  ให้คุณวัลลภ เจียรวนนท์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ และคุณสงวน รัถการโกวิท ประธานชมรมคนรักษ์ป้อมพระจุลจอมเกล้า ได้มอบหนังสือ " สมุดภาพ ร.ศ. ๑๑๒ " ให้นายกสมาคมฯด้วย

             

             

Read More..
ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสพิธีฉลองศาสนนาม วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
:: 919 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป

 

Read More..
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2553
:: 793 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป
สมาคมอัสสัมชัญกำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญประจำเดือนกรกฎาคม 2553
 
ในวันพฤหัสบดีที่  15  กรกฎาคม  2553  ณ สมาคมอัสสัมชัญ  ถนนพระรามสี่
                       
                ก่อนการประชุม  เริ่มตั้งแต่ เวลา 15.00 น.   ขอเชิญถ่ายภาพกรรมการ (ภาพเดี่ยว)
 
กรุณาเตรียม         -    เสื้อเบรเซอร์ สมาคมฯ  หรือสูทสีเข้ม  /  สีกรมท่า  หรือ  สีเทาเข้ม  หรือ  สีดำ
 
                                -    เนคไทสมาคมฯ     
               
                 เวลา 17.30 น.         รับประทานอาหาร
 
                 เวลา 18.30 น.         เริ่มประชุม
   
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการดังกล่าว
 
 
    
    

 

Read More..
ขอเชิญอัสสัมชนิกร่วมสนับสนุนโครงการ " ลูกศิษย์ดูแลสุขภาพครู " ดำเนินโครงการโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
:: 653 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป

 

ขอเชิญอัสสัมชนิกร่วมสนับสนุนโครงการ “ ลูกศิษย์ดูแลสุขภาพครู "  โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ  ได้จัด

ทำโครงการเพื่อสวัสดิการครูปัจจุบันของโรงเรียนอัสสัมชัญ

 

Read More..
สมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ร่วมแสดงความยินดี สมาคมอัสสัมชัญครบรอบ 106 ปี
:: 939 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป

                                                                

      คุณประยุทธ์ พุทธาโกฐิรัตน์ พร้อมเพื่อนกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มาร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่คุณวัลลภ เจียรวนนท์  นายกสมาคมอัสสัมชัญ ในวันพิธีทำบุญ 4 ศาสนาให้แก่สมาคมอัสสัมชัญ คุณครู บราเดอร์ อดีตกรรมการสมาคมฯ และศิษย์เก่าทุกรุ่นผู้ล่วงลับ ในโอกาสครบรอบ 106 ปี แห่งการสถาปนาสมาคมอัสสัมชัญ เมื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2553 ที่สมาคมอัสสัมชัญ

Read More..
สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าฯ (CGA) แสดงความยินดีสมาคมอัสสัมชัญครบรอบการก่อตั้ง 106 ปี
:: 1023 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป

คุณดุละดิลก  ดุละลัมพะ  เลขาธิการสมาพันธ์ฯ  พร้อมคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ  ร่วมพิธีทำบุญและแสดงความยินดีในโอกาส               

สมาคมอัสสัมชัญ  ครบรอบการก่อตั้ง 106 ปี  ในวันที่ 1 มิถุนายน 2553  ณ สมาคมอัสสัมชัญ  โดยมีคุณวัลลภ เจียรวนนท์

นายกสมาคมอัสสัมชัญ  ให้การต้อนรับ

                                                                         

 

Read More..
คุณวัลลภ เจียรวนนท์ ประกอบพิธีเททองส่วนท้องพระพิฆเนศฯ (ส่วนท้อง)
:: 1224 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป

คุณวัลลภ  เจียรวนนท์  คุณดุละดิลก ดุละลัมพะ  และคณะฯ  ประกอบพิธีบวงสรวง  พิธีเททองหล่อชิ้นส่วนองค์พระพิฆเนศฯ  (ส่วนท้อง) 

  เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศ  อ.คลองเขื่อน  จ.ฉะเชิงเทรา   ในวันเสาร์ที่  29  พฤษภาคม  2553  

โดยมี  พลตำรวจเอกสมชาย  วาณิชเสนี  นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา  ให้การต้อนรับ

                                       

       

Read More..
ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ รับหนังสือ " กาลานุกรม "
:: 1068 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป

                                        

ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ รับมอบหนังสือ " กาลานุกรม " พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก  เนื่องในโอกาสครบรอบ

22 ปี สโมสรไลออนส์ราชดำริ กรุงเทพ จากไลออนพรเทพ จันทรนิภ  นายกสโมสรราชดำริ กรุงเทพ ปีบริหาร 2552 -2553

ณ  สมาคมอัสสัมชัญ  วันที่ 8 มิถุนายน 2553   เพื่อเป็นการส่งเสริม การเผยแผ่ องค์ความรู้ของพระพุทธศาสนาและเป็นแนวทางนำไป

ปฏิบัติแก่พุทธศาสนิกชนและสาธารณชนโดยทั่วกัน  สโมสรไลออนส์ราชดำริ กรุงเทพ  จึงถืออยู่ตลอดเวลาว่า  การให้ธรรมเป็นทานชนะ

การให้ทั้งปวง เพราะการให้ธรรมเป็นทานเท่ากับให้ปัญญา จึงถือว่าสูงสุด

Read More..
ขอเรียนเชิญประชุมสมาคมอัสสัมชัญประจำเดือนมิถุนายน 2553
:: 767 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป
สมาคมอัสสัมชัญกำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญประจำเดือนมิถุนายน 2553
 
ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2553  ณ สมาคมอัสสัมชัญ ถนนพระรามสี่
 
                        
                         เวลา 17.30 น.         รับประทานอาหาร
 
                         เวลา 18.30 น.         เริ่มประชุม
   
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการดังกล่าว
 
                
Read More..
Previous Page | Next Page
Copyright © 2009 by Assumption Association