Sunday, October 21, 2018 ปรับขนาดตัวหนังสือ :
/ Login 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
View Article

Current Articles | Categories | Search

Friday, September 29, 2017
การเสวนา "ประเทศไทยต้องการนักเรียนแบบไหนในปี 2575"
:: 266 Views :: ข่าวเด่นสมาคมอัสสัมชัญ

 

 

                                                      การเสวนา "ประเทศไทยต้องการนักเรียนแบบไหนในปี 2575"

      สมาคมอัสสัมชัญ และสมาคมผู้ปกครองและครู รร. อัสสัมชัญ ได้จัด การเสวนาเรื่อง " ประเทศไทยต้องการนักเรียนแบบไหนในปี 2575 "  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ห้องประชุมใหญ่ชั้น 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560  เวลา 13.30-15.30 น. สองชั่วโมงเต็มที่  ท่านจะได้ความรู้เตรียมบุตรหลานของท่านให้พร้อมไว้สำหรับอนาคตอีก 15 ปีข้างหน้า  โดยวิทยากรอัสสัมชนิกล้วนๆ 4 ท่าน คือ

1. ศ.ดร. เกื้อ วงศ์บุญสิน ( อสช 22972 )

2. ศ.ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ( อสช 25125 )

3. ศ.ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ( อสช 22960 )

4. ศ. เกียรติคุณ ดร. สุทธิพันธ์ จิราธาวัฒน์ ( อสช 21555 )

   

  

   

          

          

Copyright © 2009 by Assumption Association