Sunday, October 21, 2018 ปรับขนาดตัวหนังสือ :
/ Login 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
View Article

Current Articles | Categories | Search

Monday, January 23, 2017
รูปงานวันประชุมสมาคมอัสสัมชัญ วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560
:: 590 Views :: ข่าวกิจกรรมทั่วไป

 

       คุณวัลลภ เจียรวนนท์ อสช 18537 นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอัสสัมชัญ ให้ความอนุเคราะห์งบประมาณส่วนตัว 2 ล้านบาทเศษ ในการปรับปรุงสมาคมอัสสัมชัญ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 

       จึงขอเรียนเชิญท่านผู้แทนรุ่น ผู้ประสานงานรุ่น เพื่อน เอ.ซี. กลับมาเยี่ยมชมบ้านทีเป็นมรดกของเรา ต้อนรับพวกเราเป็นงานแรกของสมาคมฯ พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และรับทราบกิจกรรมสมามคฯ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 12.00 น. ณ สมาคมอัสสัมชัญ

       

       

       

       

                     

Copyright © 2009 by Assumption Association